Automatisering

Naast het genoemde productontwerp kan er ook ondersteuning geboden worden in de vorm van de omzetting van een (concept-)ontwerp naar een rendabel produceerbaar product. De kennis en expertise kan uitgedrukt worden in product-optimalisatie t.b.v. de kosten efficiency van productieprocessen. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld versnelling of versimpeling van een dergelijk proces, door de keuze van andere productie- methodes.

image403

Lasmallen t.b.v. kunststoflaslijn